TATA Steel Strip Products, Port Talbot, UK

Montážne, zváracie a opravárenské práce na kotloch na odpadné teplo, na zariadeniach na spaľovanie alternatívnych palív
Partner: OSCHATZ Services Solutions s. r. o.
Realizácia: 2012
Kategória: Energetika a ekológia