Čo ponúkame


RVZ MONT, s.r.o. vie svojím potenciálnym partnerom v spolupráci s inžinierskymi projekčno-konštrukčnými pracoviskami, ktoré pôsobia v oblasti energetiky a teplárenstva ponúknuť návrhy technických riešení s cieľom vylepšiť stávajúce zariadenia a následnú realizáciu. Ďalej v kooperácii s odbornými firmami je spoločnosť schopná zaistiť potrebné dodávky zariadení, izolácie potrubí a zámuroviek kotlov, poprípade aj stavebné činnosti.

Pre úspešnú realizáciu diela môže spoločnosť RVZ MONT, s.r.o. Levice ponúknuť:

  • Odborníkov na riadenie montážnych prác a opráv
  • Inšpektorov kvality
  • Zváračský dozor
  • Revízie a skúšky tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických zariadení
  • Šéfmontérov, skupinárov
  • Zváračov pre zváranie spôsobom MMA, TIG, MIG, MAG pre všetky druhy zvariteľných materiálov
  • Zámočníkov, montérov oceľových konštrukcií, potrubárov
  • Obrábačov kovov (sústruh, fréza, horizontka, karusel)
  • Špecialistov pre točivé stroje (čerpadlá, kompresory, mlyny)
  • Elektrikárov s odbornou spôsobilosťou