Profil spoločnosti


RVZ MONT s.r.o. Levice je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla 1.5.2008. Cieľom spoločnosti je vykonávanie montážnych prác v oblasti strojárenstva a energetiky vysokej kvality a tak uspokojovať čo najviac požiadavky a potreby obchodných partnerov.
Na splnenie tohto cieľa využíva a môže ponúknuť ľudské zdroje strojárskych a iných profesií nachádzajúcich sa v širokom regióne sídla firmy.

Tieto zdroje sa vyznačujú profesionalitou v technických, riadiacich, kontrolných a obchodných činnostiach. Samotné robotnícke profesie majú získané dlhoročné praktické skúsenosti pri montáži, opravách, rekonštrukciách v energetike, teplárenstve, montáži potrubných systémov rôznych strojno - technologických zariadení a oceľových konštrukcií. Na realizovanie práce si firma vypracúva potrebnú montážnu dokumentáciu, montážne harmonogramy, technologické postupy montáže, zváracie plány a postupy tepelného spracovania, plány kontrol a inšpekcií. Firma RVZ MONT sa riadi politikou SGU.

Naša spoločnosť vlastní oprávnenia na montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a plynových zariadení, montáž a opravu oceľových konštrukcií pre pozemné stavby, ktoré vydala Technická inšpekcia v Slovenskej republike. Pre zvýšenie flexibility sme zriadili v Českej republike organizačnú zložku, kde taktiež vlastníme oprávnenia na montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových a plynových zariadení, ktoré vydáva Technická inspekce ČR. V roku 2010 získala naša spoločnosť certifikáty manažérstva kvality podľa ISO 9001 a kvality zvárania podľa ISO 3834-2 pre potrubia a tlakové nádoby. V roku 2011 spoločnosť úspešne prešla certifikáciou SCC pre bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Od roku 2014 rozšírila spoločnosť certifikáciu o ISO 14001 systém enviromentálneho manažmentu a OHSAS 18001 manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Certifikáty


Oprávnenie OK

Oprávnenie TZ

SCC Certifikát

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

Certifikát 3834

Certifikát 3834

RSF

TOP Raiting Bisnode

Politika kvality

Integrovaná politika kvality