Areál PPC Energy, a.s., Bratislava, SK

Prestavba existujúceho zdroja na báze existujúcej spaľovacej turbíny Rolls Royce Trent 60 WLE
Partner: PPC Energy, a. s.
Kategória: Energetika a ekológia