Certifikáty:

Profil spoločnosti


RVZ MONT s.r.o. Levice je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla 1.5.2008. Cieľom spoločnosti je vykonávanie montážnych prác v oblasti strojárenstva a energetiky vysokej kvality a tak uspokojovať čo najviac požiadavky a potreby obchodných partnerov.

Profil spoločnosti

Na splnenie tohto cieľa využíva a môže ponúknuť ľudské zdroje strojárskych a iných profesií nachádzajúcich sa v širokom regióne sídla firmy.

Tieto zdroje sa vyznačujú profesionalitou v technických, riadiacich, kontrolných a obchodných činnostiach. Samotné robotnícke profesie majú získané dlhoročné praktické skúsenosti pri montáži, opravách, rekonštrukciách v energetike, teplárenstve, montáži potrubných systémov rôznych strojno - technologických zariadení a oceľových konštrukcií. Na realizovanie práce si firma vypracúva potrebnú montážnu dokumentáciu, montážne harmonogramy, technologické postupy montáže, zváracie plány a postupy tepelného spracovania, plány kontrol a inšpekcií. Firma RVZ MONT sa riadi politikou SGU.


Naša spoločnosť vlastní oprávnenia na montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a plynových zariadení, montáž a opravu oceľových konštrukcií pre pozemné stavby, ktoré vydala Technická inšpekcia v Slovenskej republike.  Pre zvýšenie flexibility sme zriadili v Českej republike organizačnú zložku, kde taktiež vlastníme oprávnenia na montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových a plynových zariadení, ktoré vydáva Technická inspekce ČR. V roku 2010 získala naša spoločnosť certifikáty manažérstva kvality podľa ISO 9001 a kvality zvárania podľa ISO 3834-2 pre potrubia a tlakové nádoby. V roku 2011 spoločnosť  úspešne prešla certifikáciou SCC pre bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Od roku 2014 rozšírila spoločnosť certifikáciu o ISO 14001 systém enviromentálneho manažmentu a OHSAS 18001 manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Certifikáty:
Oprávnenie OK
Oprávnenie TZ
Oprávnenie TZ 2.str.
RSF
TOP Raiting Bisnode
Politika kvality
ISO 9001
ISO 18001
ISO 14001
Integrovaná politika kvality
SCC