BASF Antwerpen, Antwerpy, BE

montáž potrubí a podpier podľa izometrie a výkresov

Partner:…

EMO34, Mochovce, SR, dostavba

Montáž technológií jadrovej elektrárne

Partner: ENERGOINVEST

MTF – 3, Vlissingen, NL

Výstavba veľkokapacitných skladovacích tankov

Realizácia: 2011

Partner:…

ETT3, Rotterdam, NL

Výstavba veľkokapacitných skladovacích tankov

Realizácia: 2011

Partner:…

Gent, BE

Výstavba veľkokapacitných skladovacích tankov na naftu a ťažké…