Späť
BASF Antwerpen, Antwerpy, BE

BASF Antwerpen, Antwerpy, BE


montáž potrubí a podpier podľa izometrie a výkresov

Partner: Ebert  GmbH


BASF Antwerpen, Antwerpy, BE

BASF Antwerpen, Antwerpy, BE


montáž potrubí a podpier podľa izometrie a výkresov

Partner: Ebert  GmbH


MTF – 3, Vlissingen, NL


Výstavba veľkokapacitných skladovacích tankov

Realizácia: 2011

Partner: OKZ Holding


EMO34, Mochovce, SR, dostavba


Montáž technológií jadrovej elektrárne

Partner: ENERGOINVEST


ETT3, Rotterdam, NL


Výstavba veľkokapacitných skladovacích tankov

Realizácia: 2011

Partner: OKZ Holding


Gent, BE


Výstavba veľkokapacitných skladovacích tankov na naftu a ťažké oleje

Realizácia: 2011

Partner: OKZ Holding