Späť
Amec Foster Wheeler Energia, Varkaus, Savonsellu, FIN

Amec Foster Wheeler Energia, Varkaus, Savonsellu, FIN


servisné práce na kotloch

Partner: Foster Wheeler Energia OY


areál PPC Energy, a.s., Bratislava, SK

areál PPC Energy, a.s., Bratislava, SK


prestavba existujúceho zdroja na báze existujúcej spaľovacej turbíny Rolls Royce Trent 60 WLE

Partner: PPC Energy, a. s. 


Unipetrol Litvínov, CZ

Unipetrol Litvínov, CZ


demontážne a montážne práce potrubných rozvodov a technických zariadení

Partner: PMP Montex, s.r.o.


Amec Foster Wheeler Energia, Varkaus, Savonsellu, FIN

Amec Foster Wheeler Energia, Varkaus, Savonsellu, FIN


servisné práce na kotloch

Partner: Foster Wheeler Energia OY


Žilinská teplárenská a.s., ŽILINA


Montáž plynového kotla K3 75 t pary/hod. v Žilinskej teplárenskej a.s.

realizácia : 2014-2015


Mariánske Lázne


Dokončovacie práce na parnom kotly na spaľovanie biomasy

Realizácia: 2013-2014

Partner: Energetické opravny Prunéřov, CZ


Tepelná elektráreň Šoštanj, Slovinsko


Montáž a zváranie vysokotlakových potrubí a kritického materiálu P91

Realizácia: 2013 - 2014

Partner: ZK TERMOCHEM


RWE Power AG – KW Eemshaven, Eemshaven, NL


Motáž a zváranie potrubných rozvodov pre čiastočný systém novej elektrárne

Realizácia: 2013 - 2014

Partner: BELMONT Industriemontage GmbH


Energetické opravny, a.s., Prunéřov, CZ

Energetické opravny, a.s., Prunéřov, CZ


Montáž a zváranie vysokotlakových potrubí

Partner: BILFINGER DURO DAKOVIČ MONTAŽA d.o.o.


Fa. Hans Forst, Borken, DE

Fa. Hans Forst, Borken, DE


Realizácia zváracích prác metódou WIG vo výrobnej prevádzke
v Borken

Realizácia: 2012 - 2014

Partner: Hans Forst


Energetické opravny, a.s., Prunéřov, CZ,


Montáž skupiny tlakových celkov, spojovacie potrubia podľa dodaných podkladov a výkresov

Realizácia: 2013

Partner: Energetické opravny, a.s.


AURUBIS AG, Hamburg, DE


Výmena kompenzátorov, zámočnícke práce pri montáži nových potrubí

Realizácia: 2013

Partner: OSCHATZ GmbH


Energetické opravny, a.s., Prunéřov, CZ

Energetické opravny, a.s., Prunéřov, CZ


Montáž a zváranie vysokotlakových potrubí

Realizácia: 2013

Partner: BILFINGER DURO DAKOVIČ MONTAŽA d.o.o.


Mannheim, Nemecko


Elektráreň GKM, Mannheim, Nemecko, montáž tlakových častí
Partner: ZK TERMOCHEM


Mátrai Kraftwerk ZRT, Visonta, HU


Montáž a zváranie potrubných vedení

Realizácia: 2013

Partner: BILFINGER Babcock Hungary Kft


EVONIK STEAG GmbH, HKW Herne, DE


Opravné a sanitačné práce na kotly, čiastočná obnova spaľovacích komôr

Realizácia: 2013

Partner: BELMONT Industriemontage GmbH 


E.ON Kraftwerke GmbH, KW Schkopau, DE


Opravné a sanačné práce na kotly, čiastočná obnova plechov

Realizácia: 2013

Partner: BELMONT Industriemontage GmbH


Kladno K7, CZ


Montážne a zváracie práce so stredne a nízkotlakovou technológiou na novom bloku elektrárne K7

Realizácia: 2012-2013

Partner: Foster Wheeler Energi AB 


HPE Bauleitung Moorburg, DE


Zámočnícke práce na elektrárni Moorburg

Realizácia: 2012

Partner: ZK TERMOCHEM 


TATA Steel Strip Products, Port Talbot, UK


Montážne, zváracie a opravárenské práce na kotloch na odpadné teplo, na zariadeniach na spaľovanie alternatívnych palív

Realizácia: 2012

Partner: OSCHATZ Services Solutions s. r. o. 


E-ON MPP3, Maasvlakte, NL


Zváracie a zámočnícke práce na tlakových častiach kotlov

Realizácia: 2012

Partner: Hitachi Power Europe GmbH


EPR K6 – Energetické opravny, a. s. Prunéřov, Kadaň, CZ


Výmena meandrov, zámočnícke a zváracie práce

Realzácia: 2012

Partner: Energetické opravny, a. s. 


Kronospan FLLC, Smorgon, Bielorusko

Kronospan FLLC, Smorgon, Bielorusko


Montážne a zváracie práce na potrubí

Realizácia: 2012

Partner: Montagetechnik Plauen, GmbH 


Stahlbau Kuepers GmbH, DE

Stahlbau Kuepers GmbH, DE


Montážne a zváracie práce na potrubných trasách a vzduchovodoch

Realizácia: 2012

Partner: VIB GmbH 


Elektráreň KW 19, Bönen, DE

Elektráreň KW 19, Bönen, DE


Predpríprava potrubných vedení na základe izometrií

Realizácia: 2012

Partner: Pharma Chemie Rohrleitungsbau, GmbH 


Elektráreň RDK8, Karlsruhe, DE


Realizácia žíhacích prác na stavbe v Karlsruhe

Realizácia: 2012

Partner: Inpro Moers, GmbH 

 


TPP-2 Reconstruction Project Second Unit, Riga, Lotyšsko


Zváracie a zámočnícke práce na rekonštrukcii kotla

Realizácia: 2012

Partner: Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahut A. S 


CCGT Diemen 34, Diemen, NL


Montáž a zváranie potrubného systému novej elektrárne – materiály 16Mo3, 13Mo3 a P91 so 100% RTG

Realizácia: 2011-2012

Partner: BORAX DOO 


Lünen, DE


Montáž a zváranie membránových stien novej elektrárne

Realizácia: 2010-2011

Partner: TERMOELEKTRO d.o.o.

 


Lünen, DE


Monáž a zváranie oceľových konštrukcií novej elektrárne

Realizácia: 2011-2012


Lünen, DE


Inžiniering a kontrola skutkového prevedenia potrubných trás novej elektrárne pre spoločnosť IHI

Realizácia: 2011-2012

Partner: Joerg Moeller Vertrieb und Dienstleistung 


Elektráreň Lünen, DE


Montážne a zváračské práce oceľových konštrukcií na 750MW elektrárni

Realizácia: 2010

Partner: IMO Leipzig GmbH


Elektráreň Ledvice, CZ


Zámočnícke a zváračské práce na stavbe nového bloku OB02

Realizácia: 2010

Partner: SES Tlmače, a.s


Belchatow , PL


Montážne práce v elektrárni Belchatow pri generálnej oprave kotla, blok 4

Realizácia: 2009

Partner: IDO EET, s.r.o.


Duisburg-Walsum,DE


HKW Walsum - Blok 10

Realizácia: 2008 – 2009

Partner: HM Ostrava


IVK PANNA – IVK Södertälje, SE


Zváračské a montážne práce na mechanickej kompletizácii kotla

Realizácia: 2008 - 2009

Partner: HM Ostrava pre IGELSTA


Kaukaan Voiman Biokattilalaitos, FIN


Zváračské a montážne práce na stavbe technológií kotla

Realizácia: 2008 - 2009

Partner: HM Ostrava


VD Gabčíkovo, SR


Zváračské práce pri rekonštrukcii a oprave plavebnej komory VD Gabčíkovo

Realizácia n: 2008 - 2009

Partner: HM Ostrava


ADATO, SR


Montáž potrubných rozvodov - ovládací vzduch a chladiaca voda vo výrobnom závode

Realizácia: 2008

Partner: ADATO Levice